03 september, 2020

Beskärningstider

Nu befinner vi oss i JAS dvs Juli, Augusti, September, som är en bra tid för beskärning av fruktträd. Jag får ibland frågan om man måste beskära sina fruktträd och svaret är; nja. Om du har välskötta träd som fått en uppbyggnadsbeskärning och vårdats väl, är det inte säkert att beskärning behövs. Men om trädet tidigare felbeskurits/stympats behöver det troligen ”rättas till” för att bli lättskött och fint.

När man beskär under JAS-perioden, får man inte lika stark tillväxt som vid beskärning på vårvintern. Och inte lika många vattenskott att hantera.
Jag rekommenderar alltid att beskärning görs i etapper, gärna en del på hösten en del på våren. Och vill man lära sig hur minska fortsätta arbetet själv, så visar jag gärna! 💚